11.08.2017

Viktig melding om kvantum på lagererklæring

Til eksportører som benytter skjema Lagererklæring!!

25.02.2016

Fiskerimport fra Sri Lanka

Import av fisk fra Sri Lanka for videre ekport til EU, en slik eksport vil KUN tillates i EU dersom fiske er fangstet av ANNEN flaggstat enn Sri Lanka. Altså all fisk fangstet av flaggstat Sri Lanka blir avvist.

02.01.2016

Tolltariffkoder 2016 for fisk og fiskeprodukter

Tolltariffen til EU for fisk og fiskevarer er utarbeidet av Norges sjømatråd.

10.11.2015

Mangelfull utfylling av sertifikat

 

Melding vedr. EU Fangstsertifikat

 

14.01.2015

Tolltariffkoder 2015 for fisk og fiskeproduker

Tolltariffen til EU for fisk og fiskevarer er utarbeidet av Norges sjømatråd.

Login
Vis sertifikat


Vis

* "Document security code" står på bunnen av det nye norske fangstsertifikatet utstedt etter 06.12.2011 og gjelder bare for dette dokumentet. La feltet stå blankt for de andre dokumenttypene.