Kontaktinformasjon

Det er 6 salgslag som organiserer førsthåndssalget av villfanget fisk i Norge. Salgslagene håndterer det norske sluttseddelsystemet, som brukes som grunnlag for de norske fangstsertifikatene. Salgslagene er ansvarlig for utstedelsen og valideringen av fangstsertifikatene og dokumentene under Artikkel 14.

For informasjon eller spørsmål vedrørnde reguleringen eller sluttsedlene vennligst kontakt det respektive salgslag.

Kontaktinformasjon:


Teknisk support

+47 55549590

Åpen 08:00 - 17:00 man-fre (08:00 - 15:30 i Juli)

[email protected]


Norges Råfisklag


+47 77660100 +47 77686989 Tjenestetorget [email protected]

Sunnmøre og Romsdal
Fiskesalslag


+47 70102400 +47 70102410 Salgsavdelingen [email protected]

Vest-Norges Fiskesalslag


+47 57855950 +47 57855951 FA (dag)
Salg (kveld/natt)
[email protected]
[email protected]


Norges Sildesalgslag


+47 55549500 +47 55549555 FA (dag)
Salg (kveld/natt)
[email protected]

Rogaland Fiskesalgslag


+47 99377755 +47 51862400 Jane Meling [email protected]


Skagerakfisk


+47 38124200 +47 38023453 Kåre Berle [email protected]

Login
Vis sertifikat


Vis

* "Document security code" står på bunnen av det nye norske fangstsertifikatet utstedt etter 06.12.2011 og gjelder bare for dette dokumentet. La feltet stå blankt for de andre dokumenttypene.