Serbia vil innføre krav om fangstsertifikat


Serbia vil innføre krav om fangstsertifikater fra 1. juni 2017.


Nærings- og fiskeridepartementet arbeider mot serbiske myndigheter for å avklare hvilke krav som vil gjelde.

Login
Vis sertifikat


Vis

* "Document security code" står på bunnen av det nye norske fangstsertifikatet utstedt etter 06.12.2011 og gjelder bare for dette dokumentet. La feltet stå blankt for de andre dokumenttypene.