Serbia innfører krav om fangstsertifikat 1. jan. 2018


Serbia innfører krav om  fangstsertifikat fra 1. januar 2018


Nærings- og fiskeridepartementet har inngått avtale om å benytte EUs engelske format for fangst sertifikat.

 

For norske eksportører vil det se at man lager fangstsertifikat til Serbia på vanlig måte som til EU.

 

Signert avtale finner du her

Login
Vis sertifikat


Vis

* "Document security code" står på bunnen av det nye norske fangstsertifikatet utstedt etter 06.12.2011 og gjelder bare for dette dokumentet. La feltet stå blankt for de andre dokumenttypene.