Fiskerimport fra Sri Lanka


Import av fisk fra Sri Lanka for videre ekport til EU, en slik eksport vil KUN tillates i EU dersom fiske er fangstet av ANNEN flaggstat enn Sri Lanka. Altså all fisk fangstet av flaggstat Sri Lanka blir avvist.


EU kommisjonen vedtak sier som følger;

 

 "Sri Lanka is listed as non-cooperating third country regarding the

implementation of IUU-legislation according to 2015/200/EU, and by

virtue of Art 38 of Reg 1005/2008 any importation of fishery products, as

defined in Art 2(8) of Reg 1005/2008, originating from fish caught by

vessels flagged to Sri Lanka are prohibited as from 11/02/2015."

 

Se publikasjonen fra EU's offisielle sider her

Login
Vis sertifikat


Vis

* "Document security code" står på bunnen av det nye norske fangstsertifikatet utstedt etter 06.12.2011 og gjelder bare for dette dokumentet. La feltet stå blankt for de andre dokumenttypene.