Mangelfull utfylling av sertifikat


 

Melding vedr. EU Fangstsertifikat

 


Tyskland melder at de fra nå vil avvise fangstsertifikat som er mangelfullt utfylt. Det må antas at andre land kan gjøre tilsvarende. Det henstilles om å være mere nøye med utfylling av sertifikatene. Vær oppmerksom på at enkelte rubrikker skal utfylles med flere opplysninger - f.eks under transportdetaljer hvor det for bil skal oppgis både nasjonalitet og registreringsmerke.

 

Login
Vis sertifikat


Vis

* "Document security code" står på bunnen av det nye norske fangstsertifikatet utstedt etter 06.12.2011 og gjelder bare for dette dokumentet. La feltet stå blankt for de andre dokumenttypene.