Japans krav om fangstsertifikater for import av krabbe til Japan


Norske myndigheter forventer at avtalen mellom Japan og Russland vil tre i kraft i desember 2014. Norges avtale med Japan ble signerte 25. november 2014.


Som kjent medfører dette krav om utstedelse av fangstsertifikat for eksport av kongekrabbe (Paralithodes spp), snøkrabbe (Chionocetes spp) og taskekrabbe (Eriocheir spp) fra Norge. Dette omfatter kjølte, ferske og fryste krabber.

 

For å forhindre eventuelle problemer ved import av norske krabber til Japan, også via tredjeland, er det formålstjenelig å iverksette fangstsertifikatordningen for krabbe nå, uavhengig av endelig destinasjon. Catch Certificate har derfor satt i drift det norske fangstsertifikater med umiddelbar virkning.

 

Den signerte avtalen finner du her, sertifikat layout her!

 

Eksportørene skal rekvirere fangstsertifikatet på vanlig måte. Portalen vil automatisk generere et Engelsk / Japansk sertifikat når importørens nasjonalitet eller tollgrense land er satt til "Japan".

 

Under "Spesifiser forsendelsen, importør og transportørvalg" vinduet, ligger feltene som påvirker det Engelsk / Japanske fangstsertifikatet Importørens nasjonalitet og tollgrense (land). Hvis en av disse feltene er satt til "Japan", vil systemet automatisk generere 2 sertifikater, et originalt EU sertifikat på engelsk som før, og et Engelsk / Japansk sertifikat. Begge dokumentene har samme dokument nummer. Dokumentene blir generert automatisk når arbeidsmappen blir lagret eller lagret og signert. Dokumentene pakkes inn i .zip filen som før.

 

Det Engelsk / Japanske sertifikatet benyttes i Japan, mens det originale EU sertifikatet må benyttes av importør, når varene eventuelt skal eksporteres til EU igjen.

 

Det er kun det Norske fangstsertifikatet som er på Engelsk / Japansk. Lagererklæring og produsenterklæring som er underlagt artikkel 14 (1) og 14 (2) er uforandret.

Login
Vis sertifikat


Vis

* "Document security code" står på bunnen av det nye norske fangstsertifikatet utstedt etter 06.12.2011 og gjelder bare for dette dokumentet. La feltet stå blankt for de andre dokumenttypene.