Viktig registeringsfrist denne uken - Eksport Kina, Russland og Vietnam


Kina, Russland og Vietnam krever detaljert informasjon om norske sjømatprodusenter og produksjonsmetoder, og de krever at produsentene er meldt inn i egne registre


Dette skriver Fiskebåt:

-PHLservice leverer kontinuerlig førsteklasse norsk linefanget fisk til Kina. Alle fartøyene vi kjøper fisk fra må være korrekt registrert. Mangelfull registrering kan føre til utestenging og at fisk på veg til markedet blir stanset, sier Daniel Harbo Pinheiro i PHLservice/Leinebris AS til fiskebat.noDet betyr at du som produsent må være registrert og godkjent for at fisken din kan eksporteres til disse landene. Mattilsynet har laget en egen registreringsløsning for dette, og fristen for å registrere seg er 7. november.

De fleste produsenter står allerede på listene hos de ulike landene, men listene er mangelfulle og inneholder feil som skaper unødvendige vansker ved eksport. Den beste måten å sikre at opplysningene er riktig, er at produsent selv melder inn og vedlikeholder informasjonen i listene. Derfor har Mattilsynet laget en egen løsning for dette i Mattilsynets skjematjenester (MATS).

 

Les hele saken og finn link til skjemaer her: 

Login
Vis sertifikat


Vis

* "Document security code" står på bunnen av det nye norske fangstsertifikatet utstedt etter 06.12.2011 og gjelder bare for dette dokumentet. La feltet stå blankt for de andre dokumenttypene.