Vil nedkjempe ulovlig fiske med globale fangstsertifikat


- Norge har fått støtte fra FN til å utvikle et felles format for fangstsertifikat for fisk, og nå vil vi medvirke økonomisk til å gjennomføre dette arbeid, lovet fiskeriminister Elisabeth Aspaker i et møte i Verdesn matvareorganisasjon (FAO) i Bergen denne uken.


Norge fikk gjennomslag i FNs fiskeriresolusjon i 2013 for å be Verdens matvareorganisasjon (FAO) om å sette igang arbeid for å utvikle et felles globalt format for fangstsertifikat for fisk. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker åpnet den 14. sesjonen i FAO sin underkomité for handel med fisk i Bergen mandag 24. februar, og understreket i åpningsinnlegget hvor viktig det er å forenkle regimet for fangsertsertifikat.

 

- Å harmonisere fangstsertifikatene er et viktig forenklingstiltak som også styrker det globale arbeidet mot ulovlig fiske. Vi er glade for å medvirke økonomisk til at FAO nå kan gjennomføre dette arbeidet, sier Aspaker.

 

Fangstsertifikatet verifiserer opphavet til fisken, dokumenterer at importerte fiskevarer stammer fra lovlig fanget fisk og hindrer at fiskeprodukt med basis i ulovlig fiske kommer på verdensmakedet. Siden stadig flere land innfører krav om fangstsertifikat mener Norge som eksportnasjon at det er viktig at slike krav ikke fører til unødvendige hinder for handel med sjømat.

Login
Vis sertifikat


Vis

* "Document security code" står på bunnen av det nye norske fangstsertifikatet utstedt etter 06.12.2011 og gjelder bare for dette dokumentet. La feltet stå blankt for de andre dokumenttypene.