Tolltariffkoder 2014 for alle produkter


Tolltariffkoder for 2014 - få endringer i kapittel 3 for 2014! Kapittel 3 - Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann.


Hele tolltariffen kan leses her!

 

Kapittel 3 begynner på side 25 i dokumentet.

 

Login
Vis sertifikat


Vis

* "Document security code" står på bunnen av det nye norske fangstsertifikatet utstedt etter 06.12.2011 og gjelder bare for dette dokumentet. La feltet stå blankt for de andre dokumenttypene.