Tolltariffkoder 2014 for fisk og fiskevarer


Tolltariffen til EU for fisk og fiskevarer er utarbeidet av Norges sjømatråd.


Tolltariffen fra Norges sjømatråd finner du her

Login
Vis sertifikat


Vis

* "Document security code" står på bunnen av det nye norske fangstsertifikatet utstedt etter 06.12.2011 og gjelder bare for dette dokumentet. La feltet stå blankt for de andre dokumenttypene.