Nytt fangstsertifikat for eksport til Ukraina tilgjengelig i portalen


9. april 2013 undertegnet Norge en nye Agreed Record med Ukraina. Norge og Ukraina er blitt enig om et Engelsk / Ukrainsk fangstsertifikat. Det nye sertifikatet ble satt i drift 1. mai 2013.


Norske myndigheter bekrefter at det ukrainske kravet om fangstsertifikat ved import av sjømat til landet ikke gjelder oppdrettsfisk. For villfisk vil norske eksport selskaper forholde seg til den signerte "Agreed record" mellom Norge og Ukraina.

Avtalen finner du her!

Eksportørene skal rekvirere fangstsertifikatet på vanlig måte. Portalen vil automatisk generere et Engelsk / Ukrainsk sertifikat når importørens nasjonaliet eller tollgrense land er Ukraina.

Under "Spesifiser forsendelsen, importør og transportørvalg" vinduet, ligger feltene som påvirker det Engelsk / Ukrainske fangstsertifikatet Importørens nasjonaliet og tollgrense (land). Hvis en av disse feltene har påført "Ukraina", så vil systemet automatisk generere 2 sertifikater, et originalt EU sertifikat på engelsk som før, og et Engelsk / Ukrainsk sertifikat. Begge dokumentene har samme dokument nummer. Dokumentene blir generert automatisk når arbeidsmappen blir lagret eller lagret og signert. Dokumentene pakkes inn i .zip filen som før.

Det Engelske / Ukrainske sertifikatet benyttes i Ukraina, mens det originale EU sertifikatet må benyttes av importør, når varene eventuelt skal eksporteres til EU igjen.

Det er kun det Norske fangstsertifikatet som er på Engelsk / Ukrainsk. Lagererklæring og produsenterklæring som er underlagt artikkel 14 (1) og 14 (2) er uforandret.

Login
Vis sertifikat


Vis

* "Document security code" står på bunnen av det nye norske fangstsertifikatet utstedt etter 06.12.2011 og gjelder bare for dette dokumentet. La feltet stå blankt for de andre dokumenttypene.