Nytt helsesertifikat for eksport av fisk og fiskevarer til Kina


Kinesiske myndigheter og Mattilsynet har blitt enige om et nytt helsesertifikat for import av fisk og fiskevarer til Kina. Import myndighetene vil ikke lenger kreve fangstsertifikat, men det vil nå være krav om fangstopplysninger på det nye sertifikatet.


Frem til den 31. juli vil både gammelt og nytt helsesertifikat være gyldig ved ankomst til Kina. Fra og med 1. august vil kun det nye helsesertifikatet være godkjent av Kinesiske myndigheter.

Det er ikke krav fra kinesiske myndigheter om at det skal skrives ut et fangstsertifikat til det nye sertifikatet. Opplysninger fra fangstsertifikatet eller liknende sporingsdokumenter vil være inkludert i den nye attesten.

Fangstsertifikat kan utstedes til importør hvis ønskelig, importør vil trenge fangstsertifikatet hvis varene skal videre eksporteres inn i EU etter produksjon i Kina.

Les mer om det nye helsesertifikatet til Kina på Mattilsynets sider her.

Login
Vis sertifikat


Vis

* "Document security code" står på bunnen av det nye norske fangstsertifikatet utstedt etter 06.12.2011 og gjelder bare for dette dokumentet. La feltet stå blankt for de andre dokumenttypene.