Stopp i eksporten av Færøysk sild og makrell til EU


EUs pelagiske fiskeriindustri har iverksatt handelssanksjoner overfor Færøyene. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) Nr. 793/2013 tredde i kreaft 28. august 2013!


Fra og med 28. august 2013 ble det forbudt å innføre sild og makrell til EU med opprinnelse fra Færøyene uansett fangsttidspunkt.

Sanksjonstiltakene er en direkte konsekvens av Færøyenes uansvarlig oppførsel i forhold til deres sildefisket. Tidligere i år gikk Færøyene ut av en langvarig avtalt ordning for sildebestanden, og satt selv størrelsen på egen kvote.

Som svar på denne massive kvoteøkningen har Marine Stewardship Council (MSC) nylig suspendert MSC miljømerke sertifikat for den færøyske Atlantic sildefisket.

Etter et møte med EUs fiskerikommisær denne uken er nå en samlet europeiske pelagisk industri også overbevist om at tilknyttede arter som makrell vil bli inkludert i sanksjonene.

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) Nr. 793/2013 kan leses her.

Login
Vis sertifikat


Vis

* "Document security code" står på bunnen av det nye norske fangstsertifikatet utstedt etter 06.12.2011 og gjelder bare for dette dokumentet. La feltet stå blankt for de andre dokumenttypene.